روش پرداخت

پرداخت از طریق کارت به کارت

در پرداخت به صورت کارت به کارت ، ثبت سفارش از طریق سایت و شبکه های اجتماعی مرحله به مرحله انجام میگیرد و مبلغ نهایی صورت حساب کارت به کارت می شود.