لیست قیمت و ابعاد

قاب سایز A5 در ابعاد 20 در 15 سانتی متر 150 هزار تومان

قاب در ابعاد 20 در 20 سانتیمتر 160 هزار تومان

قاب سایز A4 در ابعاد 20 در 30 سانتی متر 200 هزار تومان

قاب در ابعاد 30 در 30 سانتی متر 210 هزار تومان

قاب سایز A3 در ابعاد 30 در 40 سانتی متر 250 هزار تومان

هزینه ارسال ازطریق پست 25 هزار تومان

هزینه ارسال ازطریق تیپاکس پرداخت در محل

هزینه ارسال ازطریق اتوبوس پرداخت در محل

هزینه کادو پیچ 10 هزار تومان

لیست قیمت ها

تومان